Uzņemumu reģistrācija

Uzņēmuma reģistrācija, pārreģistrācija un likvidācija.Ja esat nolēmis veidot uzņēmumu Latvijā, tad jāizvēlas savai komercdarbībai visatbilstošākā reģistrācijas forma. Mūsu speciālisti, ņemot vērā nākamā uzņēmuma specifiku, ieteiks un palīdzēs Jums izvēlēties atbilstošāko uzņēmuma veidu un optimālāko nodokļu sistēmu.

Visizplatītākā komercdarbības forma Latvijā ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA).

Ir divu veidu sabiedrības ar ierobežotu atbildību:
* sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kuras pamatkapitāls ir EUR 2800
* sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ar samazinātu pamatkapitālu no EUR 1 līdz 2799

Lai ierakstītu jaunu uzņēmumu vai veiktu izmaiņas Komercreģistrā jau esošam uzņēmumam, jāaizpilda iesniegums par uzņēmuma pamatojumu vai maināmajiem reģistrācijas datiem. Nepieciešamības gadījumā jāiesniedz arī citi dokumenti – uzņēmuma statūti jaunā redakcijā, dalībnieku reģistrs, dalībnieku sapulces protokols u.c.
Lai atvieglotu reģistrācijas procesu, mēs saviem klientiem piedāvājam visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, kā arī konsultācijas par uzņēmējdarbības formas izvēlēšanos un pārreģistrācijas jautājumiem.

Mēs piedāvājam:

—  nepieciešamo dokumentu sagatavošanu uzņēmuma dibināšanai (neatkarīgi no formas)
—  iesnieguma sagatavošanu, lai reģistrētu filiāli vai pārstāvniecību; uzņēmumu reorganizēšanu (pārveidošanu, saplūšanu, atdalīšanos, apvienošanos)
—  dokumentu sagatavošanu pamatkapitāla palielināšanai vai samazināšanai
—  izmaiņu veikšanu reģistrācijas datos vai labojumus, piemēram, juridiskās adreses maiņu, izmaiņas valdes (padomes) sastāvā, akcionāru maiņu (uzņēmuma pārdošana), izmaiņas uzņēmuma (firmas) nosaukumā, labojumus statūtos
—  visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu uzņēmuma likvidēšanai (neatkarīgi no formas)
—  likvidācijas bilances sagatavošanu
—  konsultācijas