Darba aizsardzība

Rūpējoties par mūsu klientu darbinieku labklājību un ņemot vērā Darba aizsardzības likuma prasības, ārpakalpojumu uzņēmums “STELLA LTD” piedāvā kompleksas konsultācijas par šādiem dzīvības aizsardzības un darba drošības jautājumiem:

—  apkārtējās vides risku novērtēšana
—  uzņēmuma darba vides iekšējā kontrole
—  darbinieku instruktāža par drošības tehniku un darba aizsardzību
—  organizacionālās struktūras veidošana darba aizsardzībai
—  kā arī konsultācijas par uzņēmuma iekšējās kārtības procedūru izstrādāšanu, amata aprakstu sastādīšanu utt.
Sagatavosim arī nepieciešamo informāciju par darba aizsardzību un nepieciešamības gadījumā pieteiksim uzņēmumu Darba inspekcijai.