Audits un zvērināta revidenta pakalpojumi

Gada atskaite ir neatņemama uzņēmuma darbības daļa, kas atspoguļo uzņēmuma patieso stāvokli.

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu dažiem uzņēmumu veidiem jāveic gada atskaites revīzija vai ierobežota pārbaude. Atkarībā no uzņēmuma darbības rezultātiem VID jāiesniedz gada atskaite, ko apstiprinājis zvērināts revidents.

Ja uzņēmums divus gadus pēc kārtas pārsniedz divus rādītājus no trim:

 
neto apgrozījums 800 000,00 EUR
 
bilances summa 400 000,00 EUR
 
vidējais darbinieku skaits ir 25 cilvēki
Tad zvērinātam revidentam jāveic uzņēmuma pārbaude un jāapstiprina uzņēmuma gada atskaite.

Ārpakalpojumu uzņēmums “STELLA LTD” sadarbībā ar saviem darījumu partneriem – pieredzējušām auditorfirmām – saviem klientiem piedāvā sertificēta zvērināta revidenta pakalpojumus ar abpusēji izdevīgiem nosacījumiem.