Pamatlīdzekļu ārpakalpojumi

Ārpakalpojumu uzņēmums SIA “STELLA LTD” īpašu uzmanību pievērš pamatlīdzekļu uzskaitei un dokumentācijai, jo pamatlīdzekļi ir viena no uzņēmuma aktīvu daļām, kas labvēlīgi ietekmē uzņēmuma finanšu rādītājus.

Jebkurā uzņēmumā jābūt pareizai pamatlīdzekļu noformēšanai un uzskaitei, jo ir dažādi pamatlīdzekļu ienākumu pārbaudes dienesti. Šādām pārbaudēm mūsu klienti vienmēr ir sagatavoti.

Uzņēmums SIA “STELLA LTD” veic pamatlīdzekļu inventarizāciju:

—  pilna uzņēmuma pamatlīdzekļu inventarizācija
—  faktiski esošā īpašuma salīdzināšana ar grāmatvedības atskaitēm
—  noviržu iemeslu noskaidrošana un datu analīžu pārbaude
—  datu nesakritību koriģēšana datu uzskaites sistēmā, kas iegūta pēc inventarizācijas veikšanas
—  ieteikumi par inventarizācijas rezultātu atspoguļošanu atskaitē
—  pamatlīdzekļu marķēšana
—  sadaļas “Pamatlīdzekļi” atjaunošana