Ārpakalpojumi darba algas aprēķināšanai

Ārpakalpojumi darba algas aprēķināšanai: kā tas darbojas

Darba algas aprēķināšana ir funkcija, ko veic grāmatvedības dienests visām juridiskajām personām un individuālajiem uzņēmējiem, kas algo darbiniekus. LR Darba kodekss uzliek pienākumu izmaksāt darba algu darbiniekiem ne retāk kā reizi mēnesī, ko nosaka darba kārtības noteikumi un kolektīvais vai darba līgums.

Nelielos uzņēmumos darba algas aprēķinu parasti veic galvenais (arī vienīgais) grāmatvedis vai darba algu grāmatvedis, lielāku uzņēmumu struktūrās tam tiek veidotas atsevišķas nodaļas.

Tomēr arvien vairāk vidējie un lielie uzņēmumi vēršas pie specializētiem grāmatvedības uzņēmumiem, kas sniedz palīdzību darba algas aprēķināšanā (tātad darba algas aprēķināšanai izmanto ārpakalpojumus).


Priekšrocības uzņēmumam, kas darba algas aprēķināšanai izmanto ārpakalpojumus:

 
pirmkārt, pat viena laba algu grāmatveža meklēšana nav viegls uzdevums, vēl jo vairāk tad, ja nepieciešama vesela algu grāmatvežu nodaļa
 
otrkārt, darba algas aprēķināšana nav pārāk cieši saistīta ar citām grāmatvedības atskaitēm, tādēļ šo procesu diezgan viegli un ātri var nodot izpildīšanai specializētam uzņēmumam
 
treškārt, darba algas un īpaši algas nodokļu un citu atskaitījumu aprēķināšana ir viens no visdinamiskākajiem procesiem, kam bieži mainās likumdošana, bet likumu izmaiņu nezināšana vai to laicīga nepiemērošana neatbrīvo no kontrolējošo iestāžu pretenzijām un soda
 
ceturtkārt, daudzi uzņēmumi grib nodrošināt maksimālu konfidencialitāti datiem par darba algas lielumu gan uzņēmuma padoto darbinieku vidū, gan arī vadošo darbinieku starpā
 
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, uzņēmumu īpašnieki un vadītāji arvien biežāk secina, ka vienkāršāk un drošāk darba algas aprēķināšanu ir uzticēt šīs jomas speciālistiem, t.i., nodot šo atskaites daļu ārpakalpojumiem.


Priekšrocības darba algas aprēķināšanā STELLA LTD:

1  Darba algu mēs aprēķinām programmā Tildes Jumis, kas nepieciešamības gadījumā var tikt pielāgota Jūsu uzņēmuma vajadzībām. Programma Tildes Jumis pastāvīgi tiek atjaunināta, ņemot vērā likumdošanas izmaiņas. Jūs varēsiet pieslēgties savam datu bāzes pārvaldes blokam programmā Tildes Jumis, kur Jūs varēsiet sekot visiem algu aprēķiniem un statistikas rādītājiem.

2  Uzņēmuma STELLA LTD sniegto darba algas aprēķina pakalpojumu cenā iekļauti visi uzrēķini, visi aprēķinu veidi, tostarp arī starp aprēķinu izmaksas, pilns nodokļu aprēķins un atskaitījumi no darba samaksas un visas obligātās atskaites, kas saistītas ar algas aprēķinu, tādēļ norādītā cena ir galīga un Jums nebūs jāpiemaksā atsevišķiem pakalpojumu veidiem un atskaitēm.

3  Mūsu uzņēmumā pastāvīgi tiek uzturēta un paaugstināta mūsu speciālistu kvalifikācija, mēs pastāvīgi sekojam likumdošanas izmaiņām.

4  Mūsu sagatavotās atskaites Jūs varat iesniegt pats vai uzticēt to nosūtīšanu mūsu speciālistiem, tad tās tiks nodotas elektroniski.